بایگانی‌های رشد پایدار | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
رشد پایدار در گرو حضور فعال بخش خصوصی 27 فوریه 2021
مسعود خوانساری نایب‌رئیس اتاق ایران

رشد پایدار در گرو حضور فعال بخش خصوصی

تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد، پیشرفت اقتصادی زمانی حاصل می‌شود که بخش‌خصوصی در اقتصادی با ثبات و قابل پیش‌بینی، وارد میدان عمل شود و به کار بپردازد. در ایران هم، رشد پایدار نیازمند چنین حضور موثری است.تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد، پیشرفت اقتصادی زمانی حاصل می‌شود که بخش‌خصوصی در اقتصادی با ثبات و قابل پیش‌بینی، […]