بایگانی‌های رشید صحابی | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
بااحیای اعتماد خدشه‌دار شده سهامداران،توسعه رامحورفعالیت هایمان قرارداده ایم 22 مه 2022
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان شرق

بااحیای اعتماد خدشه‌دار شده سهامداران،توسعه رامحورفعالیت هایمان قرارداده ایم

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان شرق گفت:بااحیای اعتماد خدشه‌دار شده سهامداران،توسعه رامحورفعالیت هایمان قرارداده ایم.