بایگانی‌های رمزارز | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
دارندگان رمزارز در مسیر ورشکستگی؟! 13 مه 2022

دارندگان رمزارز در مسیر ورشکستگی؟!

شرکت آمریکایی کوین بیس به ۹۸ میلیون مشتری خود هشدار داد که ممکن است با سقوط سهام، تمام رمزارزهای خود را از دست بدهند.