بایگانی‌های زیست بوم نوآوری | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
باید برای بخش خصوصی بسترسازی و مسیر کار را برای آنها هموار کنیم 01 جولای 2020
معاون استاندار خراسان رضوی در بازدید از زیست بوم نوآوری خیام:

باید برای بخش خصوصی بسترسازی و مسیر کار را برای آنها هموار کنیم

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی گفت:یکی از اهداف ما این است که ارتباط عرضه، تقاضا و پژوهش را برقرار کنیم و چون وظیفه ما هماهنگی است باید برای بخش خصوصی بسترسازی کرده و راه را باز و مسیر کار را برای این بخش هموار و آن را تقویت کنیم. به گزارش آقتصاد […]