بایگانی‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
فرهنگ سازی لازمه اجرایی شدن مقررات ملی ساختمان 15 فوریه 2024
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی عنوان کرد:

فرهنگ سازی لازمه اجرایی شدن مقررات ملی ساختمان

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت برای اجرایی شدن مقررات ملی ساختمان نیاز به فرهنگ سازی است و مقررات ملی ساختمان به ویژه مبحث ۲۲ آن که مانع از بروز حریق در ساختمان می‌شود، لازم الاجراست اما هنوز به طور کامل اجرایی نمی‌شود.