بایگانی‌های سرمایه گذاری در ایران | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
فرصت‌های ازدست‌رفته سرمایه‌گذاری در ایران 01 نوامبر 2021

فرصت‌های ازدست‌رفته سرمایه‌گذاری در ایران

تحریم‌ها تا چه اندازه باعث بروز مشکل در اقتصاد ایران شده است؟ کاهش مناسبات ارتباطی و تجاری ایران با جهان پیرامونی که در اثر مشکل تحریم‌ها و FATF ایجاد شده چه تبعاتی را به دنبال دارد؟ این موارد پرسش‌هایی است که این روزها در محافل اقتصادی و رسانه‌ای به تناوب مطرح و ضرورت پاسخگویی به […]