بایگانی‌های سید مرتضی عظیم زاده | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
دریافت نشان افتخار انجمن صنعت ورزش استان توسط نام آوران جوان ورزش استان 11 دسامبر 2023

دریافت نشان افتخار انجمن صنعت ورزش استان توسط نام آوران جوان ورزش استان

مدیرکل و معاونان ورزش استان نیامدند و آیین اختتامیه نخستین همایش انجمن صنعت ورزش استان با تجلیل از ۶۴ ورزشکار مدال آورجوان خراسان رضوی به پایان رسید.