بایگانی‌های شاخص کسب و کار | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
شاخص های فضای کسب و کار در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها 30 سپتامبر 2021

شاخص های فضای کسب و کار در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

شاخص های فضای کسب و کار از سال ۲۰۰۳ با هدف ارائۀ اقدامات عینی تجاری و اجرای آنها در ۱۹۰ کشور جهان از جمله ایران به وجود آمده و به کار گرفته شده اند. در واقع بهره گیری از این شاخصها بیشتر به منظور ارائۀ حمایتهای تجاری و قانونی بوده است که باید در طول […]