بایگانی‌های شورای ملی زعفران | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
صادارت زعفران باز هم کاهش یافت 03 ژانویه 2022

صادارت زعفران باز هم کاهش یافت

 نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: در هشت ماه ابتدای سال جاری در مقایسه با سال گذشته میزان صادرات ۱۰ درصد کاهش یافته است.