بایگانی‌های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
انتقال پرونده مالیاتی ۳۰۰۰ شرکت به استان‌های محل فعالیت‌شان 08 فوریه 2023
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:

انتقال پرونده مالیاتی ۳۰۰۰ شرکت به استان‌های محل فعالیت‌شان

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از انتقال پرونده مالیاتی 3000 شرکت به استان‌های محل فعالیت‌شان خبر داد.

چاره‌جویی برای بحران برق و آب در بخش کشاورزی 06 آگوست 2021
در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد:

چاره‌جویی برای بحران برق و آب در بخش کشاورزی

در هشتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات بخش آب و کشاورزی استان و چالش‌های تامین برق برای واحدهای کشاورزی بررسی شد. بحران منابع در ایران، حاصل ضعف در عرصه آینده‌پژوهی استرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: چالش‌های امروز کشور از در حوزه منابع، از فقدان […]