بایگانی‌های صنعتی سازی | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
لزوم تهیه طرح جامع صنعتی‌سازی مسکن 26 مه 2022

لزوم تهیه طرح جامع صنعتی‌سازی مسکن

دولت در حالی در قالب طرح نهضت ملی مسکن مصمم است نسبت به تولید چهار میلیون واحد مسکونی اقدام کند که بنا به گفته برخی کارشناسان، تنها راه تحقق این هدف تولید مسکن به شیوه صنعتی‌سازی است؛ صنعتی سازی سبک سازی، ارزان‌سازی و انبوه‌سازی مسکن را به دنبال دارد و البته تهیه نقشه راه صنعتی‌سازی […]