بایگانی‌های عراق | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
فرصـت طلایی عراق در دوره تحریم‌ها 15 ژوئن 2020

فرصـت طلایی عراق در دوره تحریم‌ها

در محاسبات اقتصادی، سیاسی ودر جلسه هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منیتی اصولا تمام کشورهای همسایه حائز اهمیت هستند. در این بین اما عراق به چندین دلیل عمده جایگاه ویژه‌ای برای ایران دارد.ایران در بین همسایگانش با دارا بودن حدود ۱۶۰۹ کیلومتر مرز مشترک( ۱۲۵۸ کیلومتر مرز زمینی و حدود […]