بایگانی‌های غلامعلی رموی | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
نیاز ایران به اقتصاد چرخشی 04 جولای 2022

نیاز ایران به اقتصاد چرخشی

امروزه رشد جهانی جمعیت، استفاده بی‌رویه از منابع و امکانات و کم‌توجهی به الزامات زیست‌محیطی در تولید و مصرف نگرانی‌های زیادی برای بقای بشر ایجاد کرده است. کشورهای توسعه‌یافته نسخه‌های مختلفی برای توقف این روندهای نابهنجار در پیش گرفته‌اند؛ برهمین اساس نظریه اقتصاد چرخشی با تمرکز بر استفاده بهینه از منابع مطرح شده است. اقتصاد […]