بایگانی‌های فساد اقتصادی | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
فساد اقتصادی و… 18 آگوست 2020

فساد اقتصادی و…

فساد اقتصادی و نابرابری درآمدی تا چندین دهه اخیر اقتصاددانان توسعه به جای توجه به مساله توزیع درآمد و رفع نابرابری‌های شدید درآمدی میان آحاد جامعه، بر ایجاد رشد اقتصادی و تسریع آن به ویژه در کشورهای فقیر تاکید داشتند. حتی نابرابری زیاد درآمدها لازمه رشد و کارایی اقتصادی شمرده می‌شد، زیرا چنین استدلال می‌شد […]