بایگانی‌های فضای کسب و کار | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
جهش ۷پله‌ای  در رتبه فضای کسب و کار  خراسان رضوی 27 فوریه 2021

جهش ۷پله‌ای در رتبه فضای کسب و کار خراسان رضوی

محیط کسب وکار به مجموعه عواملی گفته می شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه های اقتصادی مؤثر هستند اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و … که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و […]

شکست  قانون بهبود کسب‌ وکار 15 ژوئن 2020

شکست قانون بهبود کسب‌ وکار

قانون بهبود محیط کسب‌وکار شکست خورد. ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، نبودن سیستم پشتیبانی و اهتمام جدی دستگاه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین عوامل اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن قانون بهبود فضای کسب‌وکار اعلام شده است. اگرچه پیش از این، تنها بخش خصوصی بود که نسبت به بی‌توجهی به قانون مذکور هشدار می‌داد، اما این بار دولتی‌ها هم اذعان […]