بایگانی‌های قیمتها | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
میزان نقدینگی در ایران و مقایسه با سایر کشورهای منطقه 01 نوامبر 2021

میزان نقدینگی در ایران و مقایسه با سایر کشورهای منطقه

مقدمهدر حال حاضر ایران به دلیل مواجه شدن با شکاف سرانۀ تولید ناخالص داخلی و درامد از رشد خود در سالهای اخیر دور مانده است. همینطور محدودیت دسترسی به ذخایر ارزی و سایر منابع خارجی تأمین مالی، فشار بر نرخ ارز و تورم را بیشتر نموده اند. تحریمهای مالی علیه بانک مرکزی ایران و سایر […]