بایگانی‌های لایحه | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
جزئیات ارقام بودجه ۱۴۰۰ ماجرای تکراری از لایحه تا قانون! 10 آوریل 2021

جزئیات ارقام بودجه ۱۴۰۰ ماجرای تکراری از لایحه تا قانون!

بعد از چندماه بحث و چالش در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۰رای برای قانون شدن آن صادر شده است و همانطور که قابل پیش بینی بود با وجود نقدهایی که نسبت به اعداد و ارقام کلان و کلیات بودجه بودجه در مجلس مطرح بوذ حتی در سقفی بالاتر به تصویب رسیده است؛ این جریان محدود […]