بایگانی‌های مالیات بر ارزش افزوده | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
پانزدهم اردیبهشت ماه سالجاری، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۹۹ 03 مه 2021

پانزدهم اردیبهشت ماه سالجاری، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۹۹

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: با توجه به تسهیلات ویژه مالیاتی مصوب جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر تمدید یکماهه، لذا مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۳۹۹ و سررسید پرداخت مالیات آن برای کلیه مودیان مالیاتی حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ماه سالجاری می باشداحمدرضا مدبرنیا افزود: مودیان […]