بایگانی‌های مجوزهای تاسیس صنعتی | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
سکته اشتغال صنعتی در ۱۴۰۰ 22 مه 2022
تحلیل روند صدور مجوزهای تاسیس صنعتی

سکته اشتغال صنعتی در ۱۴۰۰

کارنامه تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در فاصله سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد میزان سرمایه پیش‌بینی‌شده برای مجوزهای تاسیس صنعتی چهار برابر شده، ولی اشتغال پیش‌بینی‌شده ناشی از مجوزها به تناسب آن رشد نکرده است. در اسفند۱۴۰۰ نیز هم پروانه بهره‌برداری و هم مجوز تاسیس کمتری نسبت به اسفند۱۳۹۹ صادر شد که نشانه کاهش تمایل […]