بایگانی‌های مدیران | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
۶ نگرانی مدیران در سال ۲۰۲۰ 18 ژوئن 2020

۶ نگرانی مدیران در سال ۲۰۲۰

شرکت خدمات مشاوره و مدیریتی PWC هر ساله از مدیران عامل بنگاه ها نظرسنجی را در رابطه با چشم انداز آنها از تغییر برخی متغیرهای اقتصادی جهانی و دورن بنگاهی طی دوازده ماه پیشرو، انجام می دهد. نظرسنجی مزبور در ۶ حوزه رشد اقتصادی، میزان اطمینان از رشد درآمد بنگاه، تهدیدات، مقررات، تقویت مهارت و […]