بایگانی‌های نانوایی ها | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
تعطیلی برخی نانوایی‌ها در مشهد به دلیل کمبود آرد نیست 16 مه 2022

تعطیلی برخی نانوایی‌ها در مشهد به دلیل کمبود آرد نیست

رئیس انجمن صنفی کارخانجات آرد استان‌های خراسان گفت: در حال حاضر در تامین و توزیع آرد در خراسان هیچ مشکلی وجود ندارد و تعطیلی و همچنین شلوغی برخی نانوایی‌ها در مشهد به دلیل کمبود آرد نیست.