بایگانی‌های هند | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
ریزش بی‌سابقه تجارت ایران با هند 18 ژوئن 2020

ریزش بی‌سابقه تجارت ایران با هند

کل تجارت کالایی هند با کشور ایران طی سال ۱۹ – ۲۰۱۸ تقریباً برابر با ۱۷ میلیارددلار بوده که ۱۳٫۵ میلیارددلار از آنمربوط به صادرات ایران به هند و ۳٫۵ میلیارد دلار از آن مربوط به واردات ایران از هند بوده است. طی هشت ماهه سال۲۰۱۹ کل تجارت کالایی ایران با هند برابر با ۳٫۵۳ […]