بایگانی‌های کارمند | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
برنامه های سازمان بسیج ادارات خراسان رضوی در هفته دولت 24 آگوست 2022
توسط مسئول سازمان بسیج ادارات خراسان رضوی اعلام شد:

برنامه های سازمان بسیج ادارات خراسان رضوی در هفته دولت

مسئول بسیج ادارات و کارمندان استان خراسان رضوی با تشریح اهداف تشکیل بسیج ادارات به معرفی برنامه های این سازمان در سطح استان در هفته دولت در دو بخش عمومی و تخصصی پرداخت.