بایگانی‌های کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
آفت امضاهای طلایی برای فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی کشور 14 اکتبر 2020
ئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی انتقاد کرد:

آفت امضاهای طلایی برای فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی کشور

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی، گفت: ریشه رانت و فساد در اقتصاد ما قلم‌های طلایی هستند که مانع رشد کسب و کار و سرمایه گذاری شده و بر چالش‌های اقتصادی و معیشتی می‌افزایند. در روند تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، به دفعات شاهد نقش آفرینی مخرب این قلم‌ها و امضاهای […]