بایگانی‌های گشان | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
افزایش سرمایه گشان تایید شد 08 اکتبر 2020

افزایش سرمایه گشان تایید شد

با ارسال مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز، سازمان بورس با افزایش سرمایه گشان موافقت کرد.به گزارش اقتصاد آسیا و به نقل از روابط عمومی و بین الملل گروه شرکتهای پدیده گشان با سرمایه فعلی ۵۲۱,۵۴۱میلیون ریال و تعداد سهام قابل انتشار ۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰، ۱۸۵ درصد افزایش سرمایه […]