بایگانی‌های گوهرسنگ | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
مروری بر کارنامه مشهد، شهر جهانی 18 آگوست 2020

مروری بر کارنامه مشهد، شهر جهانی

مروری بر کارنامه مشهد، شهر جهانی دبیر مشهد، شهر جهانی گوهرسنگ‌ها در آستانه پایان دوره میزبانی مشهد از این رویداد جهانی به بررسی اقدامات انجام شده در دبیرخانه این رویداد پرداخت.ملیحه سلطانی به مناسبت هفته صنایع دستی به بررسی اقدامات مشهد به‌عنوان پایتخت گوهرسنگ‌ها پرداخت. این عنوانی است که مشهد از مردادماه ۱۳۹۵/آگوست ۲۰۱۶ عهده‌دار […]