همه‌گیری ویروس کرونا با تغییرات زیادی در زندگی همراه شده است . به‌منظور بررسی بیشتر این پدیده، به‌تازگی استودیو گرافن بریتانیا از بیش از ۵۰۰ نفر از رهبران تجاری انگلستان نظرسنجی کرده است ... بیشتر