نقدينگي در سال جاري معادل 28درصد رشد داشته است. بانک مرکزي پس از سکوت چند ماهه آماري، گزارشهاي پولي و بانکي را تا آخر آذر ماه سالجاري منتشر کرد براساس اين آمار سهم پول در نقدينگي دوبرابر شبه پول شده است يعني سهم «پول» از نقدينگي با ثبت رقم 1/ 16 درصدي به بيشترين مقدار طي نيم دهه اخير رسيده که اين امر نشان ميدهد ... بیشتر

فهرست نشریه شماره ۵۷۰ – بهمن و اسفند۱۳۹۸

يادداشت/ سيلاب نقدينگي روان است

بومرنگ کسري بودجه و نقدينگي و تورم

پيش بيني سازمان ملل متحد از اقتصاد ايران و جهان

۹۴ درصد صادرات زعفران، عمده فروشي بوده است

بهبود محيط کسب و کار در فصل پاييز

سکوي پرتاب بازار گردشگري

چرا چيني ها آرام آرام از ايران مي روند؟

رتبه ۸۶ ايران در حوزه دولت الکترونيک

وضعيت گردشگري در ايران در ماه هاي اخير

دورنماي بازارهاي مالي در سال ۲۰۲۰

اقتصاد يورو  در محاصره کرونا

جبران زيان کرونايي کسب و کارها

وضعيت بازار کار در زمستان ۹۸

قانوني در برزخ اجرا

پيش بيني رشد اقتصاد جهان در ۲۰۲۰

بهبود شاخص هاي اقتصادي خراسان رضوي

نقش تجارت الکترونيک در توسعه تجارت جهاني

طلايه داران تجارت الکترونيک

اکوسيستم هاي استارتاپي را بازسازي کنيم

کشور برتر سال ۲۰۱۹

۶ نگراني مديران در سال ۲۰۲۰

تجارت الکترونيک و فناوري برنده بزرگ بحران کرونا

سرگذشت خيامي ها، از تعميرگاه تا کارخانه ايران ناسيونال

تراز تجاري منفي ايران در ۱۱ماهه سال ۹۸