از کل سپرده ها 38 درصد نه به وام تبديل شده و نه به سرمايه گذاري. از کل سپرده ها 9 درصد به معوقات بانکي تبديل شده است. از کل سپرده ها 13 درصد به وام مسکن تبديل شده است که سالم ترين نوع وام است اما براي بانک ها پول نمي شود چون وام ها بلند مدت است و اقساط ماهانه آن مشکلي از مشکلات بانک ها را در کوتاه مدت حل نمي کند... بیشتر

فهرست نشریه شماره ۵۶۹ – دیماه ۱۳۹۸

وضعيت بانک ها در بودجه سال آينده چگونه است؟

سرمايه گذاران به خاورميانه نمي آيند

چين چطور به دومين کشور قدرتمند جهان تبديل شد؟

جايگاه ايران در شاخص رقابت صنعتي و جاي خالي بخش خصوصي

اقتصاد ايران از رکود خارج مي شود؟

چرا آمار چک هاي برگشتي کاهش يافته است؟

زنجير گسسته پژوهش در استان

سهامداران پديده مردم ۵/۷۸ و بانک ۵/۲۱ درصد

رشد اقتصادي کشور طي ۹ ماهه۱۳۹۸

افزايش ماليات در دوره   رکود

معرفي پنج شهرستان برتر خراسان رضوي از نظر عملکرد  معين هاي اقتصادي

صندوق بين المللي پول و چشم انداز اقتصادي ايران

طراحان تحريم چه برنامه هايي براي اقتصاد ايران چيدند

مروري بر وضعيت بازار کار ايران در پاييز ۱۳۹۸

ايران ارزان ترين مقصد گردشگري در بين ۱۴۰ کشور جهان

صنعت بيمه کشور در تابستان ۹۸

دستورالعمل صدور کارت هاي طلايي، نقره اي و برنزي با هدف معرفي کارآفرينان و معين اقتصادي موفق

وضعيت اجاره بها در دي ماه ۹۸