بایگانی‌های توسعه اقتصادی | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
نقش تجارت الکترونیک  در توسعه اقتصادی 18 ژوئن 2020

نقش تجارت الکترونیک در توسعه اقتصادی

جهانی شدن و تغییرات سریع در حوزه تکنولوژی از خصوصیات دنیای امروز بوده و باعث چالش در سازمان‌ها و کشورها شده است. بنابراین نمی‌توان به راحتی از کنار چنین تحول و امر مهمی گذشت. تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات نیز سهم بسیار زیادی در توسعه یا عقب افتادگی کشورها و سازمان‌ها دارند و در کنار آن […]