بایگانی‌های محمدرضا اورانی | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
تشکیل پرونده قضایی برای مرغداران متخلف/خراسان رضوی کمبود مرغ گوشتی ندارد 16 مارس 2021
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی:

تشکیل پرونده قضایی برای مرغداران متخلف/خراسان رضوی کمبود مرغ گوشتی ندارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به هماهنگی مناسبی که میان دستگاهای اجرایی، نظارتی و قضایی با محوریت استانداری صورت گرفته است، گفت: برای مرغدارانی که باتوجه به دریافت نهاده یارانه‌دار مرغ خود را تحویل ندهند، قطعا برخورد قانونی صورت گرفته و ضمن تخلیه مرغ از مرغداری و کشتار آن از ادامه تامین […]