بایگانی‌های مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان خبر داد | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
۷۷۰ هزار نفر روز اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده توسط فعالیت های کشاورزی و عمرانی این اداره کل 18 مارس 2021

۷۷۰ هزار نفر روز اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده توسط فعالیت های کشاورزی و عمرانی این اداره کل

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به فعالیت کشاورزی، دامداری، شیلات و آبزیان و عمرانی بقاع و موقوفات در سال ۱۳۹۹، گفت: تعداد اشتغال ایجاد شده در حوزه های نیروگاه خورشیدی، کشاورزی (زراعت باغداری دامداری و شیلات و آبزیان) و عمرانی بقاع و موقوفات و احداث استخرها ۳۹۰ هزار نفر روز […]