بایگانی‌های مصدق | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
عالی نسب، مصدق  و داستان وطن پرستی  یک صنعتگر بزرگ 18 ژوئن 2020
علی رضا قلی مطرح کرد؛

عالی نسب، مصدق و داستان وطن پرستی یک صنعتگر بزرگ

دکتر علی رضاقلی که در مراسم بزرگداشت مرحوم عالی نسب در مؤسسه دین و اقتصاد سخن می گفت، عالی نسب را نمونه یک انسان وطن دوست توصیف کرد و گفت: در میان صفات آقای عالی نسب وطن دوستی او کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ما تعبیر دیگری را هم به نام «وطن پرستی» به […]