بایگانی‌های همایش انجمن صنعت ورزش خراسان رضوی | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
مجموعه ورزشی ۶هکتاری در مشهد احداث می شود 11 دسامبر 2023
عضو شورای شهر مشهد در نخستین همایش انجمن صنعت ورزش استان مطرح کرد:

مجموعه ورزشی ۶هکتاری در مشهد احداث می شود

عضو شورای شهر مشهد در همایش انجمن صنعت ورزش خراسان رضوی که در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد از احداث بزرگترین مجموعه ورزشی با مساحت ۶هکتار در مشهد خبر داد و گفت: این مجموعه با اعتبار بالغ بر ۲۰۰میلیارد تومان برای فعالیت ۵۰ رشته ورزشی پیش بینی شده است.