بایگانی‌های پاندومی کووید | پایگاه تحلیلی خبری | ماهنامه اقتصاد آسیا
یادداشت / فرصت جهش تجارت الکترونیک<br>همزمان با پاندومی کووید 02 سپتامبر 2021

یادداشت / فرصت جهش تجارت الکترونیک
همزمان با پاندومی کووید

همه گیری کوید ۱۹در جهان مهم ترین رویداد سال ۲۰۲۰ و ۲۱ محسوب می شود که پیامدهای آن در طول این دهه تداوم خواهد یافت . یکی از این پیامدها حرکت به سمت استفاده بیشتر از دنیای دیجیتال و فرصتی است برای پیشرفت به سمت تجارت الکترونیکی .امروزه بسیاری از مردم خرید اینترنتی را بخاطر […]