حمید رضا رستگار،رییس اتحادیه آهن و فولاد تهران گفت: اتحادیه آهن و فولاد تهران آمادگی خود برای همکاری بامرکز تخصصی توسعه صادرات صنعت ساختمان ایران در کشور عراق را اعلام میکند

وی با بیان اینکه دربازار کشورعراق رقابت تنگاتنگی میان ایران وترکیه در حال شکل گیری است خاطرنشان کرد: دسترسی ایران به منابع معدنی و فرآوردهای گازی برای تولید فولاد نسبت به ترکیه بهتر است زیرا بیشتر گاز ترکیه وارداتی است امروز کشور ایران می تواند با استفاده ازاین فرصت رقیب سرسخت خود یعنی ترکیه را از بازارفولاد عراق خارج کند وخود به تنهایی این بازاررا در اختیار بگیرد

رستگارخاطر نشان کرد: ازآنجا که بحث صادرات در میان است افتتاح چنین مرکزی برای توسعه صادرات مصالح ساختمانی می تواند ارزآوری قابل توجهی برای کشور داشته باشد وچنانچه فضای امنی در اختیارتولیدکنندگان مصالح ساختمانی قراربگیرد این امر شدنی است

وی در پایان یاد آور شد: اتحادیه آهن و فولاد تهران آمادگی خود را برای همکاری با مرکز تخصصی توسعه صادرات صنعت ساختمان ایران در کشور عراق اعلام می کند، و آماده سرمایه گذاری و ورود به بازارمصالح ساختمانی کشور عراق است

  • منبع خبر : خط شرق