ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به منزله ابلاغ قانونی است و مودیان محترم مالیاتی نسبت به مشاهده آن اهتمام جدی داشته باشند.

به گزارش اقتصاد آسیا، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی؛ گفت: هوشمند سازی نظام مالیاتی از جمله رویکردهای جدی دولت سیزدهم بوده تا تمامی روندهای مالیاتی بدون دخالت انسانی و بدون نیاز به حضور فیزیکی مودی، به صورت کاملا شفاف انجام شود؛ در این راستا، از شهریور امسال تمام ابلاغیه‌های مالیاتی به صورت برخط صادر شد، همچنین در آذرماه با رونمایی از سامانه جدید، صدور گواهی و استعلام‌ها نیز به صورت کاملا الکترونیکی انجام شده است.

احمدرضا مدبرنیا با اشاره به الکترونیکی شدن ابلاغ اوراق مالیاتی اظهار داشت: با اجرایی شدن طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی برای تمامی مودیان، حساب کاربری ایجاد شده و اوراق تشخیص و قطعی مالیات عملکرد مودیان به محض صدور در این حساب کاربری به نشانی: my.tax.gov.irبارگذاری می شود و پیامک اطلاع رسانی نیز ارسال می شود که در صورت عدم مراجعه مودی به حساب کاربری ظرف ده روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی، روز یازدهم بعنوان تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می شود.

ایشان همچنین گفت: ابلاغ سریع اوراق مالیاتی، پیشگیری از تضییع حقوق مؤدیان، امکان دسترسی به سوابق اوراق مالیاتی، کاهش مراجعات غیرضروری و صرفه جویی در زمان و هزینه های جاری از جمله مزایای این مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی: ابلاغ است.