مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی، از تصویب بسته جدید مالیاتی در حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا در چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا خبر داد.به گزارش اقتصادآسیا، احمدرضا مدبرنیا گفت: با توجه به شروع موج سوم شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت های شدید و تعطیلی اجباری برخی کسب و […]

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی، از تصویب بسته جدید مالیاتی در حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا در چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا خبر داد.
به گزارش اقتصادآسیا، احمدرضا مدبرنیا گفت: با توجه به شروع موج سوم شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت های شدید و تعطیلی اجباری برخی کسب و کارها و مشاغل، لذا بنا به تشخیص کارگروه اقتصادی مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا، مشاغل و کسب و کارها از حمایت‌ها و مشوق های سازمان امور مالیاتی کشور برخوردار می‌شوند.
وی ادامه داد، براساس این مصوبه، موارد مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت آن از تاریخ یکم آذرماه ۱۳۹۹ لغایت یکم بهمن ماه ۱۳۹۹ باشد، و نیز احکام اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۹ قانون ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت یک و نیم ماه تمدید می‌شود.
مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی، با اشاره به تمدید یکماهه مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ و سررسید پرداخت مالیات آن برای کلیه مودیان مالیاتی براساس این مصوبه، اظهار داشت: بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب۱۳۸۱/۱۰/۲۲ به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا پایان سال ۱۳۹۹ تمدید می شود.
احمدرضا مدبرنیا بیان کرد: صدور یا تجدید پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان سال ۱۳۹۹، نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت .
وی خاطر نشان کرد، کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم (وصول مالیات) تا ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ برای اشخاص حقیقی متوقف می‌شود.
مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی در خصوص دیگر مصوبات این بسته حمایتی عنوان داشت: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم که در بازه زمانی یکم آذرماه ۱۳۹۹ لغایت یکم بهمن ماه ۱۳۹۹ باشد نیز با توجه به این مصوبه، تا تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ تمدید می شود.
وی در پایان گفت: مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع ماده (۲۷۲) قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای مقررات ماده مذکور ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده می باشند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ تمدید می شود.