سخنگوی گمرک گفت : صادرات غیر نفتی کشور در پنج ماه نخست امسال به 9 عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو با 7 میلیون و 316 هزار تن، به 4 میلیارد و 118 میلیون دلار رسید که این میزان با رشد 40 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است.

سید روح اله لطیفی ،سخنگوی گمرک اظهار داشت : توجه به همسایگان، روابط دو یا چند جانبه اقتصادی و سیاسی، عضویت در پیمان های منطقه ای و تقویت مناسبات دو جانبه ، از سیاست های قطعی جمهوری اسلامی ایران  و دولت سیزدهم است که این سیاست باعث شده تا در مناسبات تجاری ایران شاهد تغییراتی رو به رشد باشیم.

وی افزود: از ابتدای سال تا پایان مرداد، ۹میلیون و ۱۰۷ هزار و ۴۰۲ تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۸۹۳ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۴۵۱ دلار، بین ایران و ۹ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو تبادل شد که این میزان نسبت به ۵ ماه نخست سال قبل، ۳۹ درصد افزایش داشته است.

سخنگوی گمرک گفت : از این میزان کالای تبادل شده، ۷ میلیون و۳۱۵ هزار و ۹۲۸ تن به ارزش ۴ میلیارد و ۱۱۸ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۱۱ دلار، صادرات کالای ایرانی به کشور های عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو بوده که  20 درصد در وزن و ۴۰ درصد در ارزش نسبت به دوره مشابه  افزایش داشته است.

سخنگوی گمرک در ادامه گفت : واردات از ۹ کشور عضو اکو از ابتدای سال تا پایان مرداد به یک میلیون و ۷۹۱ هزار و ۴۷۵ تن رسید که با وجود کاهش دو درصدی نسبت به مدت مشابه از لحاظ ارزش ۳۸ درصد با رشد همراه بوده است.

لطیفی در خصوص مقاصد و میزان صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای عضو اکو گفت : ترکیه با خرید ۳میلیون و ۶۸۲ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار و رشد ۱۱۰ درصدی، افغانستان با یک میلیون و ۲۵۶ هزار تن به ارزش ۶۴۰ میلیون و ۵۷۳ هزار  دلار و کاهش ۲۵ درصدی و پاکستان با یک میلیون و ۷۸ هزار تن به ارزش ۴۷۴ میلیون و ۷۵۱ هزار  دلار و رشد ۱۳ درصدی، سه مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی به اعضای سازمان همکاری اقتصادی اکو بودند و بعد از آن آذربایجان با ۲۹۶ میلیون دلار، ترکمنستان با ۱۶۶ میلیون دلار، ازبکستان با ۸۸ میلیون دلار، قزاقستان با ۶۱٫۲ میلیون دلار، تاجیکستان با ۴۵٫۶ میلیون دلار و قرقیزستان با ۱۸٫۴ میلیون دلار قرار دارند.

سخنگوی گمرک در خصوص واردات از کشورهای عضو اکو گفت : ترکیه با فروش  ۲ میلیارد و ۱۶۶ میلیون و ۳۲۶ هزار دلار و رشد ۲۱ درصدی، پاکستان با  فروش ۴۲۹ میلیون و ۳۳۹ هزار دلار و رشد ۳۷۵درصدی و قزاقستان با ۷۸ میلیون و ۴۲۳ هزار دلار و رشد ۱۷۴ درصدی، سه کشور اول طرف معامله با ایران در بین اعضای سازمان همکاری اقتصادی اکو برلی تامین نیازهای کشورمان  بودند و پس از آن ازبکستان با ۳۲٫۶ میلیون دلار، تاجیکستان با ۲۶٫۲ میلیون دلار، آذربایجان با ۱۵٫۳ میلیون دلار، ترکمنستان با ۱۴٫۴ میلیون دلار، افغانستان با ۱۰٫۴ میلیون دلار و قرقیزستان با ۲٫۷ میلیون دارند قرار دارد.