مدیر کل هماهنگی دستگاه های اجرایی شهرداری مشهد گفت: سامانه یکپارچه سازی تعاملات و هماهنگی دستگاه های اجرایی در راستای شناسایی ظرفیت ها، مسائل و مشکلات بین دستگاه ها، فرصت ها و تمامی مراودات مالی، خدماتی و زیر ساختی از اولویت نیازهای مدیریت هماهنگ شهری است.به گزارش اقتصادآسیا و به نقل از روابط عمومی وآموزش […]

مدیر کل هماهنگی دستگاه های اجرایی شهرداری مشهد گفت: سامانه یکپارچه سازی تعاملات و هماهنگی دستگاه های اجرایی در راستای شناسایی ظرفیت ها، مسائل و مشکلات بین دستگاه ها، فرصت ها و تمامی مراودات مالی، خدماتی و زیر ساختی از اولویت نیازهای مدیریت هماهنگ شهری است.
به گزارش اقتصادآسیا و به نقل از روابط عمومی وآموزش اداره کل هماهنگی دستگاه های اجرایی شهرداری مشهد، علی قناویزچی با بیان اینکه شهرداری با برخورداری از حوزه ها و ماموریت های متعدد، مدیریت شهری در کلانشهر مشهد را بر عهده دارد، گفت: شهرداری در تلاش است با ارتقای مراودات و تعاملات با دستگاه ها، در جهت افزایش کمی و کیفی خدمات، اثر گذار باشد و این اثرگذاری زمانی اتفاق می افتد که همه دستگاه ها اطلاعات، زیرساخت ها و ظرفیت ها را بشناسند و مبادله نمایند.
وی با اشاره به داده محوری دنیای امروز؛ بیان کرد: تبادل اطلاعات صحیح در کوتاه ترین زمان و بهره گیری مناسب از ظرفیت های تعاملی به منظور پیشبرد بهتر امور شهری از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی افزود: در صورتی که تمام دستگاه های دولتی، مدیریت شهری و مجموعه ها با تعامل در جهت ایجاد زیرساخت ها به سمتی حرکت نماییم که اطلاعات تجمیع گردد و از موازی کاری جلوگیری شود، می توانیم به برنامه ریزی و مدیریت بهینه ای دست یابیم.

مدیر کل هماهنگی دستگاه های اجرایی شهرداری مشهد گفت: مدیریت هماهنگ از ضروریاتی است که در پیگیری و اداره امور شهری بسیار تاثیر گذار است و در واقع سازمان ها با تمرکز بر این فرصت می توانند با سرعت و دقت در چارچوب یک ساماندهی اصولی و مدون، علاوه بر بهره گیری از فرصت های موجود، بر چابکی و قوام هر چه بیشتر مدیریت شهری کمک نمایند.

وی افزود: در راستای تحقق الگوی مطلوب و بهینه مدیریت شهری لزوم ایجاد فرایند و زیرساختی که بتواند با برنامه ريزي صحيح و شفاف سازي امور شهري و چندبخشي منجر به اصلاح فرایندهای ناکارآمد و ایجاد تغییر و تحول در ساختارهای معیوب، برقراریِ همکاری، هماهنگی و انسجام میان دستگاه های اجرایی، ساماندهي تعاملات و مراودات بين بخشی و بهبود تعاملات سازنده، یکپارچه سازی تلاش ها، كاهش موازي كاري ها، حذف هزينه هاي مازاد و يكپارچه سازي اقدامات در سطح شهرستان مشهد و پيگيري انطباق تعاملات صورت گرفته با ماموريت هاي شهرداري به عنوان یکی از مهمترین محورهای دستیابی به توسعه شهری گردد، ضروری می نماید.

قناویز چی با بیان اینکه ایجاد یك سامانه هدفمند در خصوص مدیریت تعاملات و مراودات دستگاه های اجرایی می تواند دانش لازم جهت هدایت و مدیریت داده‌ را در تمامی ابعاد مدیریت شهری به وجود آورد؛ گفت: این سیستم علاوه بر برنامه ریزی و طبقه بندی امور، دقت مراودات برون سازمانی را افزایش داده و در نهایت منجر به حذف موازی کاری ها، سرعت بخشی به امور، افزایش بهره‌وری در مذاکرات و همکاری‌های برون سازمانی، تقویت ساختار مدیریت شهری و حل مسائل اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی شود.

وی اظهار داشت: با توجه به سلسله مباحث و موضوعات پيرامون توسعه پايدار شهري، سامانه یکپارچه سازی تعاملات و هماهنگی دستگاه های اجرایی در راستای شناسایی ظرفیت ها، مسائل و مشکلات فی ما بین دستگاه ها، فرصت ها و تمامی مراودات مالی، خدماتی و زیر ساختی به عنوان عامل اساسی و تعیین کننده در میزان موفقیت مذاکرات و ارتباطات موثر میان دستگاه ‌ها و نقش محوری در رشد و توسعه ادارات و سازمان ها در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر کل هماهنگی دستگاه های اجرایی شهرداری مشهد با بیان اینکه فرایند بسترسازی مدیریت و توسعه تعاملات بین شهرداری مشهد و دستگاه های اجرایی در فاز تحلیل های پایه و آغازین و تدوین مستندات مورد نیاز در سیستم فرایندها است، افزود: در ادامه با بررسی شرح وظایف و ماموریت ها در خصوص پیگیری درخواست‌ها، مسائل و استفاده از فرصت ها و ظرفیت های ممکن به صورت ماتریسی با حداکثر بهره وری و حداقل هزینه با رویکرد برد برد برنامه ریزی صورت خواهد گرفت و سپس الزامات فنی جهت ایجاد بستر سامانه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی ابراز امیدواری کرد: با تعامل حداکثری میان بخش های مختلف مدیریت شهری، مدیریت هماهنگ شهری در شهر مشهد به عنوان دومین کلانشهر ایران که در سالهای اخیر با رشد فزاینده ای از لحاظ جمعیت، وسعت، تعدد و تنوع خدمات دستگاه های اجرایی مواجه شده است، در تمامی حوزه های توسعه شهری از جمله اقتصاد، منظر شهری، رفاه اجتماعی، توسعه اشتغال، ارتقای فرهنگ عمومی و … قابل پیگیری و تحقق شود.