معاون حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت : صاحبان محترم مشاغل، بسازبفروشان و خریداران سکه فقط تا فردا شنبه یکم شهریور مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی ارسال نمایند و ادارات امور مالیاتی روز شنبه یکم شهریور تا ساعت ۲۰ جهت خدمت رسانی به مودیان آماده همکاری و پاسخگویی […]

معاون حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت : صاحبان محترم مشاغل، بسازبفروشان و خریداران سکه فقط تا فردا شنبه یکم شهریور مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی ارسال نمایند و ادارات امور مالیاتی روز شنبه یکم شهریور تا ساعت ۲۰ جهت خدمت رسانی به مودیان آماده همکاری و پاسخگویی به مودیان است.

محمد آرانیان افزود، مودیان محترم می توانند با سامانه ارتباط مردمی ۱۵۲۶ جهت بیان سئوالات و نظرات خود تماس بگیرند.