مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی که در سال ۱۳۹۹نسبت به دریافت حداکثر ۱۰۵ قطعه سکه اقدام نموده اند ، مشمول مالیات مقطوع می باشند.احمدرضا مدبرنیا گفت: این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می باشند، افزود: مهلت پرداخت […]

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی که در سال ۱۳۹۹نسبت به دریافت حداکثر ۱۰۵ قطعه سکه اقدام نموده اند ، مشمول مالیات مقطوع می باشند.
احمدرضا مدبرنیا گفت: این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می باشند، افزود: مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ می باشد.
وی در ادامه بیان کرد: خریداران می بایست با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی https://my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمایند.
مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی تاکید کرد: برای آن دسته از مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع را به صورت کامل تا پایان خرداد ماه سال جاری ندارند ، مالیات مقطوع حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود.
ایشان همچنین با بیان اینکه خریداران تا ۵ قطعه سکه معاف از پرداخت مالیات بوده اعلام داشت: نسبت به مازاد ۵ سکه تا میزان ۱۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۹.۶۰۰.۰۰۰ ریال مالیات مقطوع. نسبت به مازاد ۱۵ سکه تا میزان ۲۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ ریال مالیات مقطوع و نسبت به مازاد ۲۵ سکه تا میزان ۱۰۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال مالیات مقطوع تعیین گردیده است.
مدبرنیا در پایان به مودیانی که نسبت به خرید بیش از ۱۰۵ سکه از بانک مرکزی اقدام نموده و همچنین مشاغلی که حسب سوابق پرونده صادره از مراجع به شغل خرید و فروش سکه اشتغال دارند یادآور شد: این دسته ازافراد مشمول این دستور العمل نبوده و تنها مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات تا پایان خرداد ۱۴۰۰ هستند. وی همچنین تصریح کرد: برای آن دسته از مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع را به صورت کامل تا پایان خرداد ماه سال جاری ندارند ، مالیات مقطوع حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود. احمدرضا مدبرنیا در پایان گفت: سامانه ارتباط مردمی ۱۵۲۶ آماده پاسخگویی سئوالات، انتقادات و پیشنهادات مودیان محترم می باشد.