براساس تازه ترین گزارش مرکز آمار، تورم سالانه ۱۹ استان کشور بالاتر یا برابر ۴۱درصد اعلام شده که این امر بیانگر کاهش فاصله میان تورم کل و تورم استانی همچنین نزدیکی تورم استان ها به یکدیگر است. تا فروردین سال جاری ۱۵ استان تورمی بالاتر یا برابر تورم کل ۳۸.۹درصدی داشتند که برای اردیبهشت تورم […]

براساس تازه ترین گزارش مرکز آمار، تورم سالانه ۱۹ استان کشور بالاتر یا برابر ۴۱درصد اعلام شده که این امر بیانگر کاهش فاصله میان تورم کل و تورم استانی همچنین نزدیکی تورم استان ها به یکدیگر است. تا فروردین سال جاری ۱۵ استان تورمی بالاتر یا برابر تورم کل ۳۸.۹درصدی داشتند که برای اردیبهشت تورم ۴ استان دیگر نیز از تورم کل فراتر رفت. با استناد به این گزارش بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه به استان کردستان ۴۶.۲درصد و کمترین آن مربوط به استان قم ۳۷.۵درصد اختصاص داشته است. درخصوص تورم نقطه ای نیز ۲۳ استان نرخ تورمی بالاتر از تورم نقطه ای کل کشور دارند. بدین معنا که ساکنان این استان ها حتی برای خرید کالا و خدمات یکسان در اردیبهشت سال جاری، هزینه ای بیشتر از تورم نقطه ای کشور پرداخت کردند.
براساس آنچه منتشر شده، تورم استانی بین ۳۷.۵ تا ۴۶.۲ درصد قرار دارد و فاصله تورم سالانه استان ها در فروردین که بین ۳۵.۸ تا ۴۲.۹درصد بوده، تغییر داد. براساس آمارهای رسمی استان های مرزی مانند کردستان، کرمانشاه و ایلام تورم بالاتر از ۴۴درصد را در اردیبهشت سال جاری از آن خود کردند. این در حالی است که تورم پایتخت که از لحاظ جمعیت نیز بیشتر از سایر استان هاست، از تورم سالانه کل کشور کمتر و ۴۰درصد گزارش شده که این امر نشان می دهد تورم در استان های مرزی که اغلب درگیر بیکاری گسترده نیز هستند تا چه میزان می تواند بر ساختار اقتصادی کل کشور تاثیر بگذارد. با توجه به روند فعلی قیمت ها در بازار کالاهای مصرفی و سرمایه ای، به نظر می رسد بازه تورم در کشور کوچک تر شود. قرار بود در اردیبهشت سال جاری تورم سالانه به تورم هدفگذاری شده بانک مرکزی در ۲۲درصد مثبت و منفی ۲درصد برسد که در این صورت باید بازه تورمی برای استان ها نیز از حدود ۱۷ تا ۲۵درصد باشد که این مهم محقق نشد.

  • نویسنده : حمیدرضا شوشتریان