سال 1399 با تمام دشواری‌ها به پایان رسید و بهار 1400 سر برآورد تا این تغییر فصل، نویدبخش تحول در احوال‌ها باشد. تردید و اختلاف نظری بر سر این گزاره وجود ندارد که «حال اقتصاد ایران مساعد نیست»
  • نویسنده : غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران