کارشناسان پيش از اين براي مهار نقدينگي و موجگيري از تورم توصيههاي متنوعي را به دولتها ارايه کرده اند که در اين ميان افزايش نرخ سودبانکي، مديريت نوسانات ارزي از طريق کنترل ريال، انتشار اوراق بدهي و استقراض از جامعه و در نهايت هدايت نقدينگي به سمت بازار سهام بيش از موارد ديگر ... بیشتر

فهرست نشریه شماره ۵۷۱ – اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

یادداشت / موج گیری از تورم و بازی گردانی از بازارهای مالی

اثر تورم و نرخ ارز بر بازار سرمایه

راههای بهبود شرایط کشور و خروج از رکود چیست؟

چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۹

فرصت ها و تهدیدهای رونق بورس

فرصت های اقتصادی روزهای بی سابقه بورسی

کانال سرایت کرونا به صنعت

اشتغال بر باد رفته در کرونا

مصیبت کرونا برای صنعت گردشگری در سه نمودار

حرکت خزنده کرونا در نابودی کسب و کار

پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس برای مقابله گردشگری با کرونا

ضرورت استقرار مدیریت واحد مرزی با هدف گره گشایی از مشکلات موجود در مسیر تجارت کشور

نگرانی فعالان اقتصادی از آثار احتمالی شیوع کرونا بر بخش کشاورزی

اهمیت رایزنی جدی برای حل مشکلات تجارت با ترکمنستان و آسیای میانه

کاهش۴۲ درصدی ساختار ساز مسکن در فروردین ماه

آزادسازی سهام عدالت سرانجام پس از ۱۵ سال

فرصتی برای تجارت الکترونیک

ارز دیجیتال چیست؟ چه آینده ای در انتظار آن است؟

ریزش بی سابقه تجارت ایران و هند

جدال بر سر تعهدات ارزی

نگاهی به زندگی منوچهر سلطانی حسینی، کارآفرین

نقش تجارت الکترونیک در توسعه اقتصادی

چالش تعادل

عملکرد بازار ثانویه در فروردین ماه ۹۹